Prace nad ostatecznym kształtem nowej oferty edukacyjnej zostały zakończone. Poniżej prezentujemy profile i zawody, które są przygotowane na nadchodzący rok szkolny.

Prace nad ostatecznym kształtem nowej oferty edukacyjnej zostały zakończone. Poniżej prezentujemy profile i zawody, które są przygotowane na nadchodzący rok szkolny. Branżowe Szkoły I Stopnia – wykaz zawodów Technika – oferujemy następujące zawody: technik budownictwa, technik ekonomista, technik eksploatacji portów i terminali, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik,…

Prace nad ostatecznym kształtem oferty edukacyjnej na kolejny rok szkolny zbliżają się do końca.

W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 uczniami szkół ponadpodstawowych zostanie znacząco mniejsza liczba uczniów niż w minionych latach. Z tego powodu oferta edukacyjna profili nauczania i zawodów będzie musiała być adekwatna do prognozowanej liczby uczniów. Prace nad ostatecznym kształtem nowej oferty edukacyjnej trwają i zbliżają się do końca. W ciągu dwóch najbliższych tygodni przedstawimy ofertę poszczególnych…