Absolwent szkoły średniej, który zdał egzamin maturalny i uzyskał świadectwo dojrzałości może kontynuować naukę na uczelniach i w szkołach wyższych. Na tej stronie zamieściliśmy linki do uczelni i szkół wyższych w naszym regionie: