OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

BRANŻA MECHANICZNA

Jeżeli masz zmysł przestrzenny, lubisz majsterkować i masz zdolności manualne to ta propozycja jest dla Ciebie. W czasie nauki tego zawodu poznasz tajniki obsługi obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterownych numerycznie. Nauczysz się jak przygotować obrabiarkę do pracy i wykonywać obróbkę różnych materiałów.

Zawodu będziesz uczył się w sposób praktyczny, u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę. Z tego tytułu będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

W szkole obywać się będą zajęcia tylko z przedmiotów ogólnokształcących.

Aby uzyskać tytuł operatora obrabiarek skrawających musisz zdać egzamin zawodowy

  • MEC.05Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu operatora obrabiarek skrawających mogą pracować w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykonujących obróbkę skrawaniem,

  • firmy zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń skrawających,

  • zakładach rzemieślniczych.

Po ukończeniu szkoły możesz też kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Do nauki tego zawodu zapraszają Szkoły Branżowe I Stopnia w:

Zespole Szkół Branżowych w Tczewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.