MECHATRONIK

BRANŻA ELEKTRONICZNO – MECHATRONICZNA

Jeżeli lubisz majsterkować, masz zdolności manualne i zmysł techniczny to ta propozycja jest dla Ciebie. W czasie nauki tego zawodu poznasz tajniki systemów mechatronicznych. Nauczysz się montować, uruchamiać, użytkować i konserwować wszelkiego rodzaju systemy mechatroniczne.

Zawodu będziesz uczył się w sposób praktyczny, u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę. Z tego tytułu będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

W szkole obywać się będą zajęcia tylko z przedmiotów ogólnokształcących.

Aby uzyskać tytuł mechatronika musisz zdać egzamin zawodowy

  • ELM.03Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu mechatronika mogą pracować w:

  • przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym procesie produkcji,

  • warsztatach naprawczych sprzętu AGD,

  • firmach usługowych.

Po ukończeniu szkoły możesz też kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Do nauki tego zawodu zaprasza Szkoła Branżowa I Stopnia w:

Zespole Szkół Branżowych w Tczewie

6 ZSB Tczew Logo.png