JĘZYK POLSKI

Dlaczego warto wybrać rozszerzony język polski?

Język polski to kluczowy przedmiot w klasie o profilu humanistycznym. Podejmując decyzję o realizacji tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, uczeń zyska sposobność rozwoju swoich pasji literackich oraz możliwość doskonalenia warsztatu pisarskiego. Podczas zajęć pozna dzieła będące europejskim i światowym dziedzictwem literackim.

Na zajęciach proponujemy zintegrowane działania w obszarach kształcenia literackiego, kulturowego, językowego oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych. Nauczyciele przygotują do świadomego i krytycznego odbioru dzieł literackich, a także ich interpretacji w różnych kontekstach. Uczniowie poznają  język polski jako narzędzie pomocne w rozumieniu świata, ludzi i wartości, rozwiną umiejętności retoryczne, polemiczne i nauczą się jak demaskować próby manipulacji oraz to jak się im skutecznie przeciwstawiać.

W ramach tego rozszerzenia proponujemy udział w kole literackim i teatralnym, a także współpracę z Uniwersytetem Gdańskim – Wydział Filologii, oraz Fabryką Sztuk.

Język polski rozszerzony jest brana pod uwagę podczas rekrutacji  m.in. na kierunki:

filologia polska, dziennikarstwo, prawo i administracja, kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia, medioznawstwo.

 

Języka polskiego na poziomie rozszerzonym możesz uczyć się w następujących oddziałach, w korelacji z innymi przedmiotami:

Język polski,

Biologia,

Język angielski

Język polski,

Język angielski,

Geografia

Język polski,

Historia,

Wiedza o społeczeństwie