TECHNIK BUDOWNICTWA

Jeżeli interesujesz się techniką i rysunkiem, pasjonuje Cię składanie modeli lub majsterkowanie to zawód technik budownictwa jest dla Ciebie.
Technik budownictwa organizuje proces budowlany, nadzoruje roboty budowlane, organizuje, kontroluje i sporządza dokumentację budowlaną i kosztorysy robót. Ponadto specjaliści branży budowlanej są odpowiedzialni za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników na placu budowy.

W czasie nauki poznasz zagadnienia z zakresu:

 • Projektowania budynków i budowli. Nauczysz się tworzyć szkice i rysunki projektowe.

 • Konstrukcji budowlanych. Będziesz potrafił policzyć wytrzymałość konstrukcji budowlanych tak aby przeciwstawiały się np.: obciążeniom czy sile wiatru.

 • Wykonania konstrukcji murarskich i tynkarskich. Poznasz sposoby murowania konstrukcji budynków oraz nauczysz się wykonywać wykończenia tynkarskie.

Ponadto nauczysz się korzystać z programów komputerowych do projektowania i kosztorysowania obiektów budowlanych.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka,

 • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w firmach budowlanych z naszego regionu. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie realizowanych w klasach III i IV. Ponadto będziesz miał możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach projektów europejskich Erasmus +.

Aby uzyskać tytuł technika budownictwa musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika budownictwa mogą:

 • zostać kierownikiem robót budowlanych

 • pracować w biurze projektowym

 • sporządzać kosztorysy budowlane

 • pracować na budowie jako wykonawca

 • założyć własną firmę budowlaną

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni, a w szczególności na uczelniach technicznych takich jak Politechnika Gdańska.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.