TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik to wysokiej klasy specjalista z zakresu obsługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania urządzeń mechanicznych. Jeden z najczęściej poszukiwanych zawodów na rynku, dobrze płatna praca, profesjonalne przygotowanie na najnowszym sprzęcie oraz możliwość zdobycia certyfikatów potwierdzających umiejętności CNC – to atuty tej specjalizacji. Technik mechanik:

 • Odpowiada za obsługę techniczną maszyn i urządzeń,
 • Organizuje i obsługuje stanowiska pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno-pomiarowe itp.),
 • Stosuje nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek skrawających, konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (CNC), np. tokarki, frezarki,
 • Uczestniczy w procesie użytkowania maszyn i urządzeń,
 • Sporządza szkice oraz rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • Obsługuje linie produkcyjne.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych, które odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesne obrabiarki, oprzyrządowanie oraz narzędzia stosowane w przemyśle.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • informatyka (Tczew), matematyka (Gniew),

 • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w różnych firmach. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie.

Aby uzyskać tytuł technika mechatronika musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających,

 • MEC.09 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika mechatronika mogą zostać zatrudnieni w:

 • zakładach mechanicznych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji,

 • nowoczesnych zakładach przemysłu ciężkiego i lekkiego,

 • zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw maszyn i urządzeń mechanicznych,

 • komórkach przygotowania i nadzorowania procesów wytwarzania,

 • jako operator obrabiarek konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie

 • kontroli jakości produkcji,

 • biurze konstrukcyjno – technologicznym, tworząc dokumentację konstrukcyjno – technologiczną wyrobów

 • placówkach badawczo-rozwojowych,

 • przedsiębiorstwach jako osoba ds. nadzoru lub pracująca w dziale utrzymania ruchu, technolog, planista.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni.

Do nauki w tym oddziale zapraszają:

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie oraz

Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie.