TECHNIK HOTELARSTWA

Podczas nauki w tej klasie przekażemy Ci zaawansowaną wiedzę związaną z organizacją, rezerwacją i sprzedażą usług hotelarskich. Nauczysz się prowadzi działalność promocyjną, wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji i organizuje usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Będziesz potrafił przyjmować i realizować zamówienia na usługi hotelarskie, przygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Poznasz metody zarządzania relacjami z klientami.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych, które odbywają się w nowoczesnych pracowniach hotelarskich.

W tej klasie będą realizowane jeden lub dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia (Gniew),

 • język angielski (Tczew, Gniew).

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w różnych hotelach. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie.

Aby uzyskać tytuł technika hotelarza musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • HGT.03 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

 • HGT.06 – Obsługa gości w recepcji.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika hotelarza mogą zostać zatrudnieni jako:

 • menedżer hotelu,

 • kierownik służby pięter,

 • recepcjonista,

 • barman,

 • barista.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni, na kierunkach:

 • turystyka i rekreacja,

 • zarządzanie w hotelarstwie,

 • międzynarodowy biznes turystyczny.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie oraz

Technikum z Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie.