PIEKARZ

BRANŻA SPOŻYWCZA

Jeżeli jesteś wrażliwy estetycznie i smakowo oraz lubisz zajmowanie się kuchnią to ta propozycja jest dla Ciebie. W czasie nauki tego zawodu poznasz tajniki produkcji wyrobów piekarskich. Nauczysz się też jak używa się specjalistycznych maszyn i urządzeń, przygotowuje ciasta, magazynuje surowce piekarskie, wykonuje wypieki i przygotowuje je do dystrybucji.

Zawodu będziesz uczył się w sposób praktyczny, u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę. Z tego tytułu będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

W szkole obywać się będą zajęcia tylko z przedmiotów ogólnokształcących.

Aby uzyskać tytuł piekarza musisz zdać egzamin zawodowy

  • SPC.03Produkcja wyrobów piekarskich.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu piekarza mogą pracować w:

  • piekarniach,

  • cukierniach,

  • zakładach gastronomicznych,

  • zakładach produkujących wyroby lub półprodukty spożywcze.

Po ukończeniu szkoły możesz też kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Do nauki tego zawodu zapraszają Szkoły Branżowe I Stopnia w:

Zespole Szkół Branżowych w Tczewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.