CHEMIA

Dlaczego warto wybrać rozszerzoną chemię?

CHEMIA wpływa na wiele aspektów naszego życia, od produkcji leków i materiałów budowlanych po ochronę środowiska i rozwój technologii.

Podczas lekcji CHEMII rozszerzonej w liceum uczniowie zdobywają wiedzę na temat struktury, właściwości i składu substancji występujących w przyrodzie, jak i syntetyzowanych sztucznie. Poznają reakcje chemiczne, które wyjaśniają, w jaki sposób różne substancje oddziałują ze sobą, zmieniając swoje właściwości fizyczne i chemiczne.

Realizując CHEMIĘ w zakresie rozszerzonym uczniowie rozwijają logiczne myślenie, umiejętność analizy danych oraz rozwiązywania problemów. W czasie lekcji uczniowie wykonują doświadczenie chemiczne, dzięki czemu kształtują kompetencje w zakresie umiejętności analitycznych i eksperymentalnych. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, uczniowie uczestniczą w wyjazdowych zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych.

Chemia rozszerzona jest brana pod uwagę podczas rekrutacji  m.in. na kierunki:

medycyna, farmacja, chemia, biologia, technologia, inżynieria, biochemia.

 

Chemii na poziomie rozszerzonym możesz uczyć się w następujących oddziałach, w korelacji z innymi przedmiotami:

Chemia,

Biologia,

Język angielski