Branżowa Szkoła I Stopnia

Wybierz tę szkołę jeżeli jesteś zainteresowany dużą liczbą godzin zajęć praktycznych, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie. Program zajęć jest na tym skoncentrowany. W kolejnych latach liczba godzin nauki przedmiotów ogólnokształcących systematycznie maleje, a tym samym wzrasta ilość godzin zajęć praktycznych. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem praz wykształcenia zawodowego branżowego.

Nasze Szkoły Branżowe I Stopnia oferują naukę kilkunastu ciekawych zawodów, z różnych branż gospodarki pozwalających na podjęcie pracy w najbliższym regionie, bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Wybrana przez Ciebie szkoła może pomóc Ci w podpisaniu umowy z pracodawcą, dotyczącą kształcenia praktycznego w wybranym zawodzie.

Podstawowe informacje:

  • Twoja nauka będzie trwała 3 lata,

  • Praktyczna nauka zawodu będzie odbywać się: u pracodawcy lub centrum kształcenia zawodowego lub w warsztatach szkolnych,

  • W trakcie nauki zdasz jeden egzamin zawodowy,

  • Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.

  • Jako absolwent branżowej szkoły I stopnia będziesz miał kwalifikacje do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz dalszego kształcenia się w Branżowej Szkole II Stopnia lub Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.