FIZYKA

Dlaczego warto wybrać rozszerzoną fizykę?

FIZYKA jest nauką, która pomaga zrozumieć fundamentalne prawa rządzące naszym światem, od najmniejszych cząstek subatomowych po ogromne galaktyki.  Wymaga myślenia analitycznego oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Podczas lekcji uczniowie rozwijają te umiejętności, co jest przydatne w wielu dziedzinach życia.

Wiedza zdobyta podczas lekcji FIZYKI pozwala spojrzeć na świat z nowej perspektywy i zrozumieć jego działanie. Lekcje fizyki rozszerzonej będą okazją do poznania i zrozumienia fundamentalnych koncepcji fizycznych, co ułatwia dalsza naukę na poziomie politechnicznym i uniwersyteckim.

W ramach nauki FIZYKI rozszerzonej w liceum uczniowie często przeprowadzają eksperymenty laboratoryjne, co pozwala im zdobyć praktyczne umiejętności w pracy z narzędziami naukowymi, analizy danych oraz obserwacji zjawisk fizycznych na własne oczy.

Fizyka rozszerzona jest brana pod uwagę podczas rekrutacji  m.in. na kierunki:

fizyka, astronomia, inżynieria, technologia, informatyka, biofizyka, budownictwo

 

Fizyki na poziomie rozszerzonym możesz uczyć się w następujących oddziałach, w korelacji z innymi przedmiotami:

Fizyka,

Matematyka,

Język angielski