JĘZYK ANGIELSKI

Dlaczego warto wybrać rozszerzony język angielski?

Język angielski to specjalizacja dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie i umiejętności w zakresie języka angielskiego. Celem tego profilu jest rozwinięcie kompetencji językowych uczniów na poziomie zaawansowanym, aby umożliwić im swobodną komunikację w języku angielskim oraz pogłębioną znajomość literatury i kultury anglojęzycznej.

W ramach tego profilu uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, które mają na celu poszerzenie ich wiedzy o historii, sztuce, polityce i innych dziedzinach anglojęzycznych.

Uczniowie profilu z rozszerzonym językiem angielskim będą mieli również okazję do udziału w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach językowych, zarówno na poziomie szkolnym, jak i ponadpodstawowym.

Uczniom realizującym rozszerzenie z języka angielskiego proponujemy udział w kole językowym i literackim, czy też projektach międzynarodowych, wymianach międzynarodowych, wyjazdach edukacyjnych oraz lekcjach prowadzonych przez native speakerów.

Uczniowie współpracują z Uniwersytetem Gdańskim – Wydziałem Filologii, Centrum Języków Obcych,  Teatrem Szekspirowskim, Centrum Kultury i Sztuki,

Absolwenci tego profilu mają dużą szansę na znalezienie pracy zawodowej związanej z językiem angielskim. Mogą pracować jako nauczyciele języka angielskiego, tłumacze, pracownicy biur turystycznych lub specjaliści ds. komunikacji międzynarodowej w różnych sektorach. Nabyte umiejętności językowe są ważne w dzisiejszym globalnym społeczeństwie i otwierają wiele drzwi. Jedną z opcji jest możliwość pracy w międzynarodowych firmach, zwłaszcza tych zajmujących się handlem międzynarodowym.

Język angielski rozszerzony jest brany pod uwagę podczas rekrutacji  m.in. na kierunki:

filologia angielska, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, dziennikarstwo i komunikacja, medioznawstwo, kulturoznawstwo, marketing i zarządzanie.

 

Języka angielskiego na poziomie rozszerzonym możesz uczyć się w następujących oddziałach, w korelacji z innymi przedmiotami:

Język angielski,

Biologia,

Chemia

Język angielski,

Matematyka,

Fizyka

Język angielski,

Język polski,

Geografia

Język angielski,

Matematyka,

Geografia

Język angielski,

Język polski,

Biologia