TECHNIK SPEDYTOR

Głównym zadaniem spedytora jest zorganizowanie transportu od dostawcy do odbiorcy, zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi zwyczajami.
W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • Gałęzi i środków transportu – poznasz organizację transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju,
 • Ubezpieczeń – poznasz i nauczysz się stosować przepisy z zakresu ubezpieczeń osób, ładunków i pojazdów,
 • Obsługi klienta – poznasz zasady obsługi klienta, sporządzania dokumentów i ofert spedycyjno-transportowych w języku polskim i języku obcym: będziesz analizował koszty usług spedycyjnych i ustalał ich ceny i taryfikatory,
 • Prawa transportowego polskiego i międzynarodowego – poznasz przepisy określające prawa i obowiązki spedytora, nauczysz się je stosować w określonych sytuacjach,
 • Bhp w pracy spedytora – nauczysz się stosować zasady bhp w swojej pracy,
 • Ponadto nauczysz się biegle władać językami obcymi, stanowiącymi przepustkę do zawierania umów i kontaktów prywatnych i biznesowych we współczesnym świecie.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,

 • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie realizowanych w klasach III i IV. Ponadto będziesz miał możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach projektów europejskich Erasmus +.

Aby uzyskać tytuł technika spedytora musisz zdać egzamin zawodowy

 • SPL.05 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika spedytora mogą zostać zatrudnieni w:

 • firmach transportowych,

 • firmach organizujących dostawy,

 • firmach kurierskich,

 • centrach dystrybucyjnych,

 • transporcie międzynarodowym i krajowym,

 • firmach ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń środków transportu,

 • firmach transportu publicznego,

 • agencjach obsługi portów lotniczych i morskich,

 • urzędach pocztowych,

 • agencjach celnych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni, a w szczególności na uczelniach branży TSL i ekonomicznej.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.