TECHNIK GRAFIKI i POLIGRAFII CYFROWEJ

Podczas nauki w tym oddziale nauczymy Cię przygotowywać materiały do drukowania. Obsługi różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego. Będziesz potrafił z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonza pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonasz i opublikujesz internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych, które odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych dysponujących specjalistycznie oprogramowanymi stanowiskami komputerowymi.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • język polski,

 • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w drukarniach lub firmach wydawniczych. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie.

Aby uzyskać tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • PGF.04 – Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,

 • PGF.05 – Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika logistyka mogą zostać zatrudnieni w:

 • agencji reklamowej,

 • pracowniach DTP,

 • drukarniach cyfrowych (ale i klasycznych),

 • firmach wydawniczych,

 • studiach graficznych,

 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,

 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań,

 • własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie.