MATEMATYKA

Dlaczego warto wybrać rozszerzoną matematykę?

MATEMATYKA jest nauką, która kształtuje umiejętność logicznego rozumowania, analizy i wnioskowania.

MATEMATYKA rozszerzona wymaga od uczniów podejścia analitycznego do rozwiązywania skomplikowanych problemów. Taka praktyka rozwija umiejętność rozwiązywania problemów, co jest przydatne w wielu aspektach życia codziennego oraz w różnych dziedzinach nauki i pracy.

W dzisiejszym świecie, który coraz bardziej stawia na innowacje, technologię i rozwój nauk ścisłych, posiadanie solidnych umiejętności MATEMATYCZNYCH jest kluczem do zrozumienia i aktywnego uczestnictwa w szybko zmieniającym się świecie.

Matematyka rozszerzona jest brana pod uwagę podczas rekrutacji  m.in. na kierunki:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, inżynieria, technologia, statystyka, ekonomia, finanse, zarządzanie, architektura, budownictwo, medycyna, psychologia, prawo i administracja.

 

Matematyki na poziomie rozszerzonym możesz uczyć się w następujących oddziałach, w korelacji z innymi przedmiotami:

Matematyka,

Fizyka,

Język angielski

Matematyka,

Geografia,

Język angielski