TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach.

W czasie nauki w szkole zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu:

 • Organizowania prac przeładunkowych i magazynowych towarów w portach morskich oraz rzecznych, a także w terminalach (samochodowych, kolejowych i lotniczych),
 • Obsługi ładunków – w jaki sposób dbać o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przechodzących przez port lub terminal, jak je zabezpieczać przed uszkodzeniami, a także w jaki sposób optymalnie rozmieścić je w ładowniach, na naczepach czy w kontenerach,
 • Dokumentacji magazynowej oraz przewozowej w portach i terminalach,
 • Obsługi podróżnych korzystających ze środków transportu lądowego, kolejowego, powietrznego oraz wodnego poprzez opracowywanie, zgodnie z ich potrzebami planów podróży.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,

 • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie realizowanych w klasach III i IV. 

Aby uzyskać tytuł technika eksploatacji portów i terminali musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • SPL.02 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach,

 • SPL.03 – Obsługa ładunków w portach i terminalach.

Nauka tego zawodu objęta jest innowacją pedagogiczną „Obsługa turystyczna”

Wprowadzenie innowacji umożliwia realizowanie zainteresowań krajoznawczo – turystycznych. Praktyczne tajniki zawodu uczniowie będą zdobywać poprzez współpracę z biurami podróży, muzeami, instytucjami zajmującymi się organizacją i promocją turystyki, poprzez wycieczki przedmiotowo – specjalistyczne do portów lotniczych i firm logistyczno–spedycyjnych.

Ponadto innowacja “Obsługa turystyczna” umożliwia rozwój i umiejętności ucznia pod kątem zawodów cieszących się obecnie dużym zainteresowaniem m.in.:

 • członek personelu pokładowego- stewardessa/ steward,
 • pracownik biura podróży,
 • pilot wycieczek,
 • rezydent turystyczny.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika eksploatacji portów i terminali mogą zostać zatrudnieni w:

 • firmach, w intensywnie rozwijającej się branży spedycyjno–logistycznej, wykorzystującej inteligentne systemy organizacji pracy i podnoszenia bezpieczeństwa środowiska pracy,
 • firmach z obszaru eksploatacji portów i terminali w związku z rozwojem branży e- commerce i powstającymi do jej obsługi coraz większymi sortowniami ładunków i towarów,
 • przedsiębiorstwach, posiadających działy spedycyjno–logistyczne, załadunkowe, obsługi pasażerów itp.,
 • własnej firmy świadczącej usługi spedycyjno–logistyczne,
 • terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych,
 • transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni, a w szczególności na uczelniach branży TSL i ekonomicznej.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.