PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

BRANŻA HOTELARSKO – GASTRONOMICZNO – TURYSTYCZNA

Jeżeli jesteś osobą rzetelną i lubisz kontakt z ludźmi to ta propozycja jest dla Ciebie. W czasie nauki tego zawodu poznasz tajniki obsługi gości w hotelach. Nauczysz się też jak utrzymywać część sypialną hotelu w odpowiednim stanie, jak obsługiwać gości, oraz jak przygotowywać dla gości cześć gastronomiczną obiektu.

Zawodu będziesz uczył się w sposób praktyczny, u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę. Z tego tytułu będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

W szkole obywać się będą zajęcia tylko z przedmiotów ogólnokształcących.

Aby uzyskać tytuł pracownika obsługi hotelowej musisz zdać egzamin zawodowy

  • HGT.03Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu pracownika obsługi hotelowej mogą pracować w:

  • hotelach,

  • pensjonatach,

  • ośrodkach wypoczynkowych,

  • kempingi,

  • centrach konferencyjnych.

Po ukończeniu szkoły możesz też kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Do nauki tego zawodu zapraszają Szkoły Branżowe I Stopnia w:

Zespole Szkół Branżowych w Tczewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.