Wybierz typ szkoły, której uczniem chciałbyś zostać: