Prace nad ostatecznym kształtem nowej oferty edukacyjnej zostały zakończone. Poniżej prezentujemy profile i zawody, które są przygotowane na nadchodzący rok szkolny.

Prace nad ostatecznym kształtem nowej oferty edukacyjnej zostały zakończone. Poniżej prezentujemy profile i zawody, które są przygotowane na nadchodzący rok szkolny. Branżowe Szkoły I Stopnia – wykaz zawodów Technika – oferujemy następujące zawody: technik budownictwa, technik ekonomista, technik eksploatacji portów i terminali, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik,…