OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

BRANŻA POLIGRAFICZNA

Jeżeli jesteś wrażliwy estetycznie i masz zdolności manualne to ta propozycja jest dla Ciebie. W czasie nauki tego zawodu poznasz tajniki nadawania drukom ostatecznej formy użytkowej. Nauczysz się jak realizować procesy introligatorskie, wykonywać obróbkę druków luźnych oraz wykonywać oprawy.

Zawodu będziesz uczył się w sposób praktyczny, u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę. Z tego tytułu będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

W szkole obywać się będą zajęcia tylko z przedmiotów ogólnokształcących.

Aby uzyskać tytuł operatora procesów introligatorskich musisz zdać egzamin zawodowy

  • PGF.03Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu operatora procesów introligatorskich mogą pracować w:

  • drukarniach,

  • firmach poligraficznych,

  • wytwórniach papierów wartościowych,

  • zakładach introligatorskich.

Po ukończeniu szkoły możesz też kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Do nauki tego zawodu zaprasza Szkoła Branżowa I Stopnia w:

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.