Technikum

Jeśli myślisz o atrakcyjnym zawodzie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego to właściwym wyborem będzie nauka w technikum. Jest to typ szkoły, w której proces nauczania obejmuje przedmioty zawodowe, przedmioty ogólnokształcące oraz praktyki zawodowe. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego – technika, a także przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Nasze technika oferują naukę kilkunastu ciekawych zawodów z różnych branż gospodarki pozwalających na podjęcie pracy w najbliższym regionie, bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Niezależnie od profilu zawodowego, w każdym oddziale dwa przedmioty ogólnokształcące nauczane są w zakresie rozszerzonym. O tym jakie są to dziedziny wiedzy decyduje profil zawodowy oddziału. 

Podstawowe informacje:

  • Twoja nauka będzie trwała 5 lat,
  • Będziesz się uczył szeregu przedmiotów zawodowych w zakresie teoretycznym i praktycznym,
  • Odbędziesz dwie czterotygodniowe praktyki zawodowe,
  • W trakcie nauki zdasz dwa egzaminy zawodowe, 
  • Będziesz się uczył dwóch przedmiotów ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym,
  • Po ukończeniu szkoły i zdaniu dwóch egzaminów zawodowych uzyskasz wykształcenie średnie i tytuł zawodowy technika,
  • Po ukończeniu szkoły będziesz miał prawo do zdawania egzaminu maturalnego,
  • Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskasz świadectwo dojrzałości, które da Ci prawo do ubiegania się o przyjęcie na wyższą uczelnię,
  • Jako absolwent technikum będziesz miał kwalifikacje do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz dalszego kształcenia się na uczelniach wyższych.