Absolwent branżowej szkoły I stopnia ma kilka możliwości kontynuowania kształcenia, zarówno w zakresie wykształcenia jak i kwalifikacji zawodowych.

 

wykształcenie kwalifikacje zawodowe
Branżowa Szkoła II Stopnia Branżowa Szkoła II Stopnia
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Branżowe Szkoły II Stopnia:

Zespół Szkół Branżowych w Tczewie

Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych:

Zespół Szkół Branżowych w Tczewie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie