TAPICER

BRANŻA DRZEWNO – MEBLARSKA

Jeżeli masz zmysł estetyczny i wyobraźnię przestrzenną, lubisz majsterkować i masz zdolności manualne to ta propozycja jest dla Ciebie. W czasie nauki tego zawodu poznasz tajniki wytwarzania wyrobów tapicerowanych. Nauczysz się też jak rozpoznawać rodzaje materiałów tapicerskich, użytkować maszyny do szycia i tapicerowania, wykonywać, naprawiać i przeprowadzać renowację wyrobów tapicerowanych.

Zawodu będziesz uczył się w sposób praktyczny, u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę. Z tego tytułu będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

W szkole obywać się będą zajęcia tylko z przedmiotów ogólnokształcących.

Aby uzyskać tytuł tapicera musisz zdać egzamin zawodowy

  • DRM.05Wyrabianie wyrobów tapicerowanych.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu tapicera mogą pracować w:

  • przedsiębiorstwach produkujących i naprawiających wyroby tapicerowane,

  • pracowniach dekoratorskich planów filmowych i teatralnych,

  • zakładzie tapicerskim.

Po ukończeniu szkoły możesz też kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Do nauki tego zawodu zapraszają Szkoły Branżowe I Stopnia w:

Zespole Szkół Branżowych w Tczewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.