W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 uczniami szkół ponadpodstawowych zostanie znacząco mniejsza liczba uczniów niż w minionych latach. Z tego powodu oferta edukacyjna profili nauczania i zawodów będzie musiała być adekwatna do prognozowanej liczby uczniów. Prace nad ostatecznym kształtem nowej oferty edukacyjnej zostały zakończone. Poniżej prezentujemy profile i zawody, które są przygotowane na nadchodzący rok szkolny.

 

Branżowe Szkoły I Stopnia – oferujemy wszystkie zawody, które były dotychczas dostępne.

 

Technika – oferujemy następujące zawody:

 1. technik budownictwa,
 2. technik ekonomista,
 3. technik eksploatacji portów i terminali,
 4. technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 5. technik hotelarstwa,
 6. technik informatyk,
 7. technik logistyk,
 8. technik mechanik,
 9. technik mechatronik,
 10. technik reklamy,
 11. technik spedytor,
 12. technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Licea ogólnokształcące – oferujemy następujące profile:

 1. biol-chem, przyrodniczo-medyczny,
 2. humanistyczny,
 3. językowo-przyrodniczy,
 4. mat-fiz,
 5. oddział przygotowania wojskowego,

 

W zakładce “Statystyki naborów z ubiegłych lat” dostępne są tabele uwzględniające nabór na rok szkolny 2023/2024.

 

Zapraszamy do przeglądania strony.