TECHNIK LOGISTYK

Logistyka zajmuje się planowaniem, organizowaniem oraz projektowaniem procesów i działań organizacji, jak również zarządza przepływem informacji, towarów i ludzi. W czasie nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • Gospodarki magazynowej – poznasz zasady zamawiania towarów i zarządzania zapasami, będziesz wiedział jakie są zasady ustalania cen usług magazynowych oraz zaznajomisz się z urządzeniami do wykonywania transportowych czynności magazynowych. Poznasz zasady organizowania i monitorowania procesów produkcji i dystrybucji, a także prowadzenia dokumentacji magazynowej,

 • Procesów transportowych i logistyki transportu – poznasz przepisy dotyczące transportu i obrotu handlowego, systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu oraz międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych,

 • Dystrybucji towarów – poznasz zasady planowania etapów dystrybucji, mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych oraz zasady nadzoru procesu dystrybucji produktów,

 • Ponadto nauczysz się biegle władać językami obcymi, stanowiącymi przepustkę do zawierania umów i kontaktów prywatnych i biznesowych we współczesnym świecie.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,

 • język obcy.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie realizowanych w klasach III i IV. Ponadto będziesz miał możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach projektów europejskich Erasmus +.

Aby uzyskać tytuł technika logistyka musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • SPL.01 – Obsługa magazynów,

 • SPL.04 – Organizacja transportu.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika logistyka mogą zostać zatrudnieni w:

 • firmach transportowych,

 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,

 • centrach logistycznych,

 • zakładach komunikacji miejskiej,

 • przedsiębiorstwach magazynowych,

 • lotniskach,

 • portach morskich,

 • stacjach kolejowych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni, a w szczególności na uczelniach branży TSL i ekonomicznej.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie