TECHNIK EKONOMISTA

Podczas nauki w tej klasie przekażemy Ci zaawansowaną wiedzę związaną z planowaniem, prowadzeniem firmy, obliczaniem podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Nauczysz się wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania. Użytkować systemy do obsługi sprzedaży, finansów, kadr i płac. Poznasz metody zarządzania relacjami z klientami. Będziesz biegle obsługiwał aplikacje do prowadzenia e-sklepu, fakturowania online, obsługi kas fiskalnych, a także edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych, które odbywają się w nowoczesnych pracowniach.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,

 • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w różnych firmach. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie.

Aby uzyskać tytuł technika ekonomisty musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,

 • EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika ekonomisty mogą zostać zatrudnieni jako:

 • bankowcy,

 • księgowi,

 • doradcy finansowi,

 • urzędnicy skarbowi,

 • doradcy ubezpieczeniowi,

 • przedstawiciele handlowi.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni, na kierunkach:

 • ekonomia,

 • zarządzanie,

 • stosunki międzynarodowe,

 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie.