TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Podczas nauki w tej klasie przekażemy Ci zaawansowaną wiedzę związaną z przygotowywaniem i dekorowaniem potraw oraz napojów. Nauczysz się stosować receptury gastronomiczne, układać i oceniać jadłospisy, a także organizować imprezy okolicznościowe i usługi cateringowe. Będziesz potrafił stosować techniki nakrywania stołu, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, planować i kalkulować koszty produkcji. Zapoznasz się również ze sposobami wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw oraz przechowywania i utrwalania żywności. Poznasz metody zarządzania relacjami z klientami.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych, które odbywają się w nowoczesnych pracowniach.

W tej klasie będzie realizowany jeden przedmiot w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w różnych firmach gastronomicznych. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie.

Aby uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań,

 • HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych mogą zostać zatrudnieni jako:

 • szef kuchni,

 • kucharz,

 • kelner,

 • barman,

 • barista.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni, na kierunkach:

 • technologia żywności,

 • dietetyka,

 • żywienie człowieka i nauki konsumenckie,

 • nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii,

 • hotelarstwo i turystyka.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie