BIOLOGIA

Dlaczego warto wybrać rozszerzoną biologię?

Przedmiot BIOLOGIA w liceum ogólnokształcącym to fascynująca podróż przez tajemnice życia na różnych poziomach organizacji biologicznej.

W ramach profilu biologicznego kładziemy duży nacisk na praktyczne doświadczenia. Uczniowie mają okazję eksplorować świat przyrody poprzez zajęcia laboratoryjne, eksperymenty oraz wyprawy terenowe. Dzięki temu zdobywają praktyczne umiejętności, które są nie tylko cenne w kontekście nauki, ale również rozwijają zdolności analityczne i umiejętność pracy zespołowej. Nauczyciele biologii korzystają z najnowszych technologii i innowacyjnych metod nauczania. Dzięki temu nauka staje się fascynującą podróżą, pełną odkryć i zrozumienia.

W profilu biologicznym kładziemy duży nacisk na rozwijanie umiejętności badawczych. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych projektach badawczych, które pozwalają im zgłębiać obszary specjalistyczne związane z biologią. To doskonała okazja dla tych, którzy marzą o karierze naukowej lub chcą pogłębić swoją wiedzę w konkretnym obszarze biologii. Organizujemy spotkania z profesjonalistami z branży biologicznej, a także udostępniamy informacje na temat możliwości dalszego kształcenia w dziedzinie biologii. Profil biologiczny w liceum to droga do fascynującej podróży odkrywania, zrozumienia i szacunku dla bogactwa przyrody.

W ramach zajęć współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Centrum Nauki Eksperyment.

Biologia rozszerzona jest brana pod uwagę podczas rekrutacji  m.in. na kierunki:

medycyna, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, psychologia, pedagogika specjalne, gospodarka odpadami, agrobiznes, bioinżynieria zwierząt, biometria i informatyka śledcza, biotechnologia, biznes chemiczny, browarnictwo, architektura krajobrazu, ekologiczne źródła energii, genetyka, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, inżynieria naftowa i gazownictwo.

 

Biologii na poziomie rozszerzonym możesz uczyć się w następujących oddziałach, w korelacji z innymi przedmiotami:

Biologia,

Chemia,

Język angielski

Biologia,

Język polski,

Język angielski

Biologia,

Język polski,

Język angielski