KRAWIEC

BRANŻA PRZEMYSŁU MODY

Jeżeli masz poczucie estetyki, wyobraźnię i zdolności manualne to ta propozycja jest dla Ciebie. W czasie nauki tego zawodu poznasz tajniki wykonywania projektów wyrobów odzieżowych, konstruowania i modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych, dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych, a także obsługi maszyn i urządzeń stosowanych do wytwarzania wyrobów odzieżowych i wykonywania wyrobów odzieżowych.

Zawodu będziesz uczył się w sposób praktyczny, u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę. Z tego tytułu będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

W szkole obywać się będą zajęcia tylko z przedmiotów ogólnokształcących.

Aby uzyskać tytuł krawca/krawcowej musisz zdać egzamin zawodowy

  • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu krawca mogą pracować w:

  • zakładach krawieckich produkcyjnych lub usługowych,

  • przedsiębiorstwach odzieżowych,

  • pracowniach rękodzieła artystycznego,

  • pracowniach teatralnych, telewizyjnych i filmowych,

Po ukończeniu szkoły możesz też kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Do nauki tego zawodu zapraszają Szkoły Branżowe I Stopnia w:

Zespole Szkół Branżowych w Tczewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.