CUKIERNIK

BRANŻA SPOŻYWCZA

Jeżeli jesteś wrażliwy estetycznie i smakowo oraz lubisz zajmowanie się kuchnią to ta propozycja jest dla Ciebie. W czasie nauki tego zawodu poznasz sposoby przygotowywania różnych wyrobów cukierniczych. Nauczysz się też jak przechowuje się surowce cukiernicze, przygotowuje cista i kremy, dekoruje i przygotowuje do dystrybucji wyroby.

Zawodu będziesz uczył się w sposób praktyczny, u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę. Z tego tytułu będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

W szkole obywać się będą zajęcia tylko z przedmiotów ogólnokształcących.

Aby uzyskać tytuł cukiernika musisz zdać egzamin zawodowy

  • SPC.01 – Produkcja wyrobów cukierniczych.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu cukiernika mogą pracować w:

  • cukierniach,
  • restauracjach,

  • kawiarniach,

  • zakładach spożywczo – cukierniczych.

Po ukończeniu szkoły możesz też kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Do nauki tego zawodu zapraszają Szkoły Branżowe I Stopnia w:

Zespole Szkół Branżowych w Tczewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie,

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.

6 ZSB Tczew Logo.png
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie