GEOGRAFIA

Dlaczego warto wybrać rozszerzoną geografię?

Wiedza zdobyta podczas lekcji GEOGRAFII rozszerzonej pozwala zrozumieć relacje między ludźmi a ich środowiskiem. Rozszerzenie tej dziedziny w liceum poszerza wiedzę o globalnych problemach, takich jak zmiany klimatyczne, migracje czy zrównoważony rozwój.

Zgłębianie tajników GEOGRAFII wymaga analizowania danych, rozumienia złożonych procesów oraz formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji. Przez to uczniowie rozwijają umiejętności analityczne, które są przydatne w wielu dziedzinach życia.

Wiedza GEOGRAFICZNA jest przydatna w codziennym życiu, np. przy planowaniu podróży, analizie zjawisk naturalnych czy społeczno-ekonomicznych.

Geografia rozszerzona jest brana pod uwagę podczas rekrutacji  m.in. na kierunki:

geografia, ekonomia, urbanistyka, geodezja, turystyka, gospodarka przestrzenna, ekologia.

 

Geografii na poziomie rozszerzonym możesz uczyć się w następujących oddziałach, w korelacji z innymi przedmiotami:

Geografia,

Matematyka,

Język angielski

Geografia,

Język polski,

Język angielski