ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

To profil w Liceum Ogólnokształcącym, w którym oprócz przygotowania do egzaminów maturalnych prowadzone jest podstawowe szkolenie wojskowe w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących m.in. obsługę urządzeń łączności, obsługę broni, udzielanie pierwszej pomocy, naukę samoobrony, strzelania, nawigacji. Edukacja wojskowa najczęściej odbywa się na terenie jednostek wojskowych oraz w formie zajęć terenowych. Absolwenci klasy o profilu wojskowym mają ułatwiony start na uczelniach wojskowych dzięki dodatkowym punktom rekrutacyjnym jak również, po zakończeniu nauki, mogą rozpocząć płatną służbę wojskową bez konieczności dodatkowych szkoleń.

W tej klasie będą realizowane trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka,

  • geografia,

  • język angielski.

Absolwent tego profilu będzie miał możliwość podjęcia studiów na wszystkich uczelniach. Na uczelniach wojskowych otrzyma dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.