TECHNIK MECHATRONIK

Podczas nauki w tej klasie przekażemy Ci zaawansowaną wiedzę z dziedziny mechatroniki jednej z najnowocześniejszych dziedzin, łączącej obszary: mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki, w procesie wytwarzania urządzeń elektromechanicznych. Mechatronika jest wykorzystywana w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych, urządzeniach i aparaturze diagnostycznej oraz pomiarowej – czego wymaga nowoczesny przemysł. Tu poznasz zagadnienia i nabędziesz umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługę i programowanie robotów przemysłowych oraz sterowników PLC,
 • automatykę i obsługę urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • serwisowanie układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagnostykę i naprawę urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • sterowanie nowoczesnymi maszynami.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych, które odbywają się w pracowniach mechatronicznych wyposażonych w stanowiska dydaktyczne do nauki elektryki, pneumatyki, hydrauliki i programowania sterownikami PLC.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • informatyka,

 • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w różnych firmach. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie.

Aby uzyskać tytuł technika mechatronika musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

 • ELM.06 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika mechatronika mogą zostać zatrudnieni w:

 • zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego,

 • rolnictwie i leśnictwie,

 • przemyśle spożywczym,

 • energetyce,

 • przemyśle medycznym,

 • lotnictwie,

 • żegludze,

 • zakładach prowadzących usługi w zakresie serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,

 • jako monter przy rozruchu układów automatyki,

 • jako programista w nowoczesnych zakładach przemysłu ciężkiego i lekkiego.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie.

5 ZST Tczew logo RGB