DRUKARZ OFFSETOWY

BRANŻA POLIGRAFICZNA

Jeżeli jesteś wrażliwy estetycznie i masz zdolności manualne to ta propozycja jest dla Ciebie. W czasie nauki tego zawodu poznasz tajniki drukowania z form drukowych. Nauczysz się jak wykonywać formy drukowe i jak wykonywać odbitki z form drukowych.

Zawodu będziesz uczył się w sposób praktyczny, u pracodawcy, z którym podpiszesz umowę. Z tego tytułu będziesz otrzymywać wynagrodzenie.

W szkole obywać się będą zajęcia tylko z przedmiotów ogólnokształcących.

Aby uzyskać tytuł drukarza offsetowego musisz zdać egzamin zawodowy

  • PGF.02Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu drukarza offsetowego mogą pracować w:

  • drukarniach,

  • firmach poligraficznych,

  • wytwórniach papierów wartościowych.

Po ukończeniu szkoły możesz też kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Do nauki tego zawodu zaprasza Szkoła Branżowa I Stopnia w:

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie