WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE

Dlaczego warto wybrać rozszerzoną wiedzę o społeczeństwie?

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot, na którym uczniowie uzyskają rzetelną wiedzę na temat politycznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych aspektów współczesnego życia Polski i świata. Profil ten pozwala uczniom poszerzyć  wiedzę na temat różnych aspektów społeczeństwa, takich jak polityka, ekonomia, kultura, etyka, prawo itp. Uczniowie mogą lepiej zrozumieć zasady świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat struktur i instytucji społecznych, procesów politycznych czy organizacji społecznych.    To pomaga im lepiej rozumieć systemy demokratyczne, brać udział w działalności obywatelskiej i podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje. Nauczą się odróżniać uniwersalne, trwałe i zmienne pojęcia funkcjonujące w życiu narodów i państw. W toku nauki uczniowie poznają elementy komunikacji społecznej, kultury politycznej, a także struktury instytucji międzynarodowych.

Dzięki nowoczesnym metodom, opartym na warsztatach i wycieczkach edukacyjnych do Sejmu, Senatu i instytucji pozarządowych uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej. Na lekcjach zdobędą praktyczną wiedzę o tym jak korzystać z materiałów źródłowych by przygotować się do dyskusji czy prezentacji swojego stanowiska oraz dokonywać analizy i interpretacji materiałów źródłowych. Współpracują również z Uniwersytetem Gdańskim.

Wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym jest brana pod uwagę podczas rekrutacji  m.in. na kierunki:

administracja, prawo, zarządzanie publiczne, e-administracja, samorząd terytorialny, politologia, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

 

Wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym możesz uczyć się w następujących oddziałach, w korelacji z innymi przedmiotami:

Wiedza o społeczeństwie,

Historia,

Język polski