TECHNIK INFORMATYK

Podczas nauki w tym oddziale nauczymy Cię prestiżowego i bardzo dobrze opłacanego zawodu, dedykowanego dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości, który zyskał ogromne znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu. W chwili obecnej informatyka wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, medycynę, a skończywszy na rozrywce. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, uzyskując wiele powodów do zadowolenia i samorealizacji.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych, które odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych dysponujących specjalistycznie oprogramowanymi stanowiskami komputerowymi.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka,

  • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w różnych firmach. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie.

Aby uzyskać tytuł technika informatyka musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

  • INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

  • INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika informatyka mogą zostać zatrudnieni w:

  • firmach administrujących sieci komputerowe,

  • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,

  • firmach zarządzających serwerami oraz bazami danych,

  • firmach projektujących efektywne serwisy internetowe,

  • serwisach i sklepach komputerowych,

  • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie.

5 ZST Tczew logo RGB