Poniżej zamieszczamy informację wskazującą jak działa algorytm przydziału kandydatów do poszczególnych oddziałów i szkół.

Wybierając szkołę i oddział, do którego chciałbyś się dostać weź pod uwagę, że rekrutacja do liceum ogólnokształcącego i technikum jest konkursem, w którym istotna jest liczba punktów uzyskana za świadectwo ukończenia szkoły i egzamin ósmoklasisty.

Im więcej punktów tym lepiej, tym pewniejsze jest przyjęcie do wybranej szkoły i oddziału.