Uwaga! Od 23 sierpnia w ramach postępowania uzupełniającego przyjmujemy kandydatów na wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych.

Poniżej publikujemy zestawienia dostępnych, wolnych miejsc w poszczególnych szkołach.

2022.08.23 – Technika – wolne miejsca

2022.08.23 – BSIS – wolne miejsca

2022.08.23 – LO – wolne miejsca

Postępowanie rekrutacyjne na tym etapie odbywa się bez konieczności rejestracji w systemie elektronicznym. Wystarczy skontaktować się z wybraną szkołą i następnie złożyć wniosek o przyjęcie wraz ze świadectwem ukończenia szkoły i zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty można składać w szkołach do momentu wyczerpania się puli dostępnych miejsc.

W przypadku większej liczby kandydatów niż dostępnych miejsc, na tym etapie nadal obowiązuje konkurs wyników (nie dotyczy kandydatów do branżowej szkoły I stopnia).

O przyjęciu do szkoły kandydat zostanie poinformowany bezpośrednio przez pracownika szkoły.

Wszystkich kandydatów, którzy dotychczas nie zastali przyjęci do szkoły ponadpodstawowej zapraszamy do kolejnego etapu rekrutacji.

 

Zapraszamy do przeglądania strony.

pracownicy Wydziału Edukacji

Starostwa Powiatowego w Tczewie