Szanowny użytkowniku!

Elektroniczny Informator Edukacyjny Powiatu Tczewskiego jest stroną internetową zawierającą:

  • zbiór informacji o szkolnictwie ponadpodstawowym, które jest zorganizowane przez Powiat Tczewski,
  • materiały z zakresu doradztwa zawodowego.

Portal ten dedykowany jest uczniom szkół podstawowych, ich rodzicom i opiekunom oraz doradcom zawodowym. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat problematyki wyboru ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej, szkół ponadpodstawowych, profili kształcenia i nauczanych zawodów.

Prezentujemy w nim poszczególne typy szkół ponadpodstawowych uwypuklając ich specyfikę, wymagania egzaminacyjne oraz możliwości podjęcia pracy lub dalszego kształcenia. Przedstawiamy szczegółowo dostępne profile kształcenia i zawody. Załączone materiały multimedialne mają ułatwić zorientowanie się w danej problematyce i uzupełnić przekaz tekstowy.

Zapraszamy do korzystania!

pracownicy Wydziału Edukacji

Starostwa Powiatowego w Tczewie