TECHNIK AUTOMATYK

Automatyka to obecnie najwszechstronniejsza oraz bardzo przyszłościowa dziedzina nauki techniki, obejmująca swoim zakresem elektrotechnikę, elektronikę, informatykę, robotykę i mechanikę.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych, w tym m.in.:

 • analizowania działania instalacji elektrycznych, układów i urządzeń elektronicznych, obwodów automatyki, blokad i zabezpieczeń,
 • naprawiania uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych w urządzeniach automatyki przemysłowej (instalacje, urządzenia, linie technologiczne itp.) oraz urządzeń domowych (systemy alarmowe i przeciwwłamaniowe, sterowanie oświetleniem, kamery internetowe, sprzęt powszechnego użytku, itp.)
 • regulacji i konserwacji sensorów, regulatorów i urządzeń wykonawczych, takich jak: silniki, siłowniki elektropneumatyczne, elektrozawory, serwomechanizmy, itp.,
 • projektowania, budowania, konfigurowania, uruchamiania oraz eksploatowania i konserwowania systemów automatycznych,
 • programowania systemów mikroprocesorowych (w tym PLC), służących do sterowania pracą maszyn i urządzeń technologicznych,
 • komputerowej wizualizacji i symulacji zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, ułatwiających zrozumienie zagadnień sterowania, a tym samym lepiej przygotowującej do przyszłej pracy,
 • tworzenia przemysłowych sieci komputerowych, wykorzystujących m.in. technologię światłowodową, do sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych, które odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesne obrabiarki, oprzyrządowanie oraz narzędzia stosowane w przemyśle.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka,

 • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w różnych firmach. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie.

Aby uzyskać tytuł technika automatyka musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej 
 • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika automatyka mogą zostać zatrudnieni praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu (samochodowy, elektromaszynowy, paliwowo-energetyczny, stoczniowy, precyzyjny, przetwórstwa rolno-spożywczy, drzewno-papierniczy itp.),

 • przy serwisowaniu oraz konserwowaniu maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • w biurach zajmujących się projektowaniem instalacji automatyki przemysłowej i domowej,
 • jako programista systemów mikroprocesorowych,
 • w firmach poligraficznych,
 • w zakładach przetwarzających tworzywa sztuczne,
 • a także w dużych sklepach, magazynach i galeriach handlowych.

Coraz powszechniej technik automatyk zatrudniany jest także przy montażu, konserwacji i naprawach tzw. inteligentnych domów mieszkalnych, wyposażonych w systemy monitoringu, automatyczną wentylację i klimatyzację, nowoczesne oświetlenie, multimedia, automatyczne nawadnianie itp. Szkoła przygotowuje również do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie.