UWAGA: Nabór do Techników prowadzony jest tylko i wyłącznie poprzez elektroniczny system naboru.

Aby zostać uczniem wybranego Technikum musisz:

1. Zarejestrować się na stronie internetowej, którą znajdziesz pod zamieszczonym obok przyciskiem.

2. Postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.

od 15 maja

Zarejestruj się na stronie tczew.edu.com.pl/kandydat

Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

Przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez Ciebie i rodziców wniosek.

do 20 czerwca

do godz. 15.00

od 23 czerwca

Dostarcz do szkoły pierwszego wyboru:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

do 12 lipca

do godz. 15.00

19 lipca Sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.
od 20 lipca

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały dokumentów:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dwa zdjęcia.

do 26 lipca

do godz. 15.00

27 lipca Odszukaj Siebie na liście przyjętych kandydatów.