UWAGA: Nabór do Liceów Ogólnokształcących prowadzony jest tylko i wyłącznie poprzez elektroniczny system naboru.

Aby zostać uczniem wybranego Liceum  Ogólnokształcącego musisz:

1. Zarejestrować się na stronie internetowej, którą znajdziesz pod zamieszczonym obok przyciskiem.

2. Postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.

od 17 maja

Zarejestruj się na stronie tczew.edu.com.pl/kandydat

Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

Przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez Ciebie i rodziców wniosek.

do 21 czerwca

do godz. 15.00

od 25 czerwca

Dostarcz do szkoły pierwszego wyboru:
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

do 14 lipca

do godz. 15.00

22 lipca
Sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.
od 23 lipca

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały dokumentów:
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
dwa zdjęcia.

do 30 lipca

do godz. 15.00

2 sierpnia Odszukaj Siebie na liście przyjętych kandydatów.
 
UWAGA! Rejestracja i złożenie wniosku do Certyfikowanej Klasy Wojskowej w ZSP w Pelplinie. do 31 maja

do godz. 15.00

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.