Zapraszamy kandydatów do naboru w rekrutacji uzupełniającej, która potrwa w dniach od 3 do 5 sierpnia 2021r., do godz. 15.00.

Nadal dostępne są miejsca w branżowych szkołach I stopnia, technikach i liceach ogólnokształcących. Dostępne miejsca prezentuje poniższa tabela.

Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez stronę https://tczew.edu.com.pl/kandydat.

szkoła/ oddział liczba wolnych miejsc
Zespół Szkół Branżowych w Tczewie, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 22
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie, Branżowa Szkoła I Stopnia 14
Zespół Szkół Technicznych w Tczewie, Technikum nr 1
technik informatyk 7
technika grafiki i poligrafii cyfrowej 2
technik mechatronik 9
technik mechanik 3
Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, Technikum nr 3
technik usług fryzjerskich 8
technik spedytor 1
technik logistyk 7
technik budownictwa 6
Zespół Szkół Ekonomicznych  w Tczewie, Technikum nr 4
technik ekonomista 9
technik żywienia i usług gastronomicznych 5
technik hotelarstwa 6
technik reklamy 5
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie, Technikum
technik hotelarstwa 18
technik mechanik 18
I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
klasa psychologiczno-medialna 7
klasa prawno-społeczna 5
klasa przyrodniczo-medyczna 5
klasa informatyczno-ekonomiczna 7
klasa przyrodniczo-ekonomiczna 1
II Liceum Ogólnokształcące  w Tczewie
klasa humanistyczna 1
klasa turystyczno-ekonomiczna 3
klasa przyrodniczo-medyczna 4
klasa integracyjna 3
klasa integracyjna (kandydat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) 1
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie, Liceum Ogólnokształcące 4
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie, Liceum Ogólnokształcące 4