TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Podczas nauki w tej klasie przekażemy Ci zaawansowaną wiedzę związaną z kontrolowaniem i kwalifikowaniem dowodów księgowych. Prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Rozliczaniem wynagrodzeń. Nauczysz się sporządzania deklaracji podatkowych i prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z ZUS. Będziesz potrafił obsługiwać oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych, a a także prowadzenia firmy. Poznasz metody zarządzania relacjami z klientami.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych, które odbywają się w nowoczesnych pracowniach.

W tej klasie będą realizowane dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,

 • język angielski.

W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w różnych firmach. Program zakłada realizację dwóch praktyk zawodowych po 4 tygodnie.

Aby uzyskać tytuł technika rachunkowości musisz zdać dwa egzaminy zawodowe:

 • EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,

 • EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika rachunkowości mogą zostać zatrudnieni jako:

 • analityk finansowy,

 • doradca finansowy,

 • pracownik biura rachunkowego,

 • księgowy,

 • urzędnik skarbowy.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury możesz podjąć studia na każdej uczelni, na kierunkach:

 • rachunkowość,

 • finanse i bankowość,

 • ekonomia,

 • zarządzanie,

 • stosunki międzynarodowe,

 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie