PROFIL TURYSTYCZNO-EKONOMICZNY

Wybierz ten profil jeżeli jesteś zafascynowany światem przyrody lub nauki o ziemi. Pasjonatem wiecznie poszukującym i ciekawym świata, któremu nie wystarcza „tu i teraz”, który ciągle wierzy, że podróże kształcą. Nauczymy Ciebie świadomego poruszania się we współczesnym świecie i jego mechanizmach.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas warsztatów i zajęć praktycznych organizowanych przez Centrum Nauki Eksperyment, Uniwersytet Toruński, Uniwersytet Gdański, Politechni Gdańską.

W tej klasie będą realizowane trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,

 • język angielski,

 • wiedza o społeczeństwie.

Absolwent tego profilu, w zależności od wybranych przedmiotów rozszerzonych będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach:

 • ochrona środowiska,

 • filologia angielska,
 • geografia,

 • oceanografia,

 • geologia,

 • geodezja i kartografia,

 • gospodarka przestrzenna,

 • rolnictwo i turystyka,

 • technologia żywności,

 • kryminologia,

 • wychowanie fizyczne,

 • i inne.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.