PROFIL HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY

Jest to propozycja skierowana do uczniów o kreatywnych zainteresowaniach humanistycznych. Daje możliwość rozwoju poprzez udział w warsztatach debatanckich, dziennikarskich, związanych z teatrem i filmem.

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie Cię do studiów na wybranej uczelni wzbogacamy program zajęć poprzez współpracę z SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym w Warszawie, Teatrem Szekspirowskim i Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Centrum Kultury i Sztuki i Fabryką Sztuk w Tczewie, Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

W tej klasie będą realizowane trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • język polski, wiedza o społeczeństwie (jeden do wyboru),

  • język angielski,

  • biologia lub geografia (jeden do wyboru).

Absolwent tego profilu będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach:

  • filologia polska,

  • filologia angielska,

  • psychologia,

  • socjologia,

  • teatrologia,

  • filmoznawstwo,

  • i inne.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.