PROFIL HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY

Oferta ta skierowana jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, która interesuje się życiem społecznym i politycznym oraz historią.

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie Cię do studiów na wybranej uczelni wzbogacamy program zajęć poprzez współpracę z Wydziałem Historii i Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sądem Rejonowym w Tczewie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

W tej klasie będą realizowane trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • język polski lub wiedza o społeczeństwie (jeden do wyboru)

 • język angielski,

 • biologia lub historia (jeden do wyboru).

Absolwent tego profilu będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach:

 • prawo,

 • administracja,

 • historia,

 • dziennikarstwo,

 • teologia,

 • bibliotekoznawstwo,

 • bezpieczeństwo narodowe,

 • stosunki międzynarodowe,

 • politologia,

 • socjologia,

 • i inne.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.