PROFIL INTEGRACYJNY

Jest dedykowany osobom wrażliwym, życzliwym i otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Tym, którzy chcąc wspierać słabszych i zmieniać świat na lepsze. Jeśli jesteś Taką osobą to podjęcie nauki w tej klasie jest właściwym wyborem. Pomożemy Ci także w pogłębianiu umiejętności pracy z drugim człowiekiem, kreatywności, a także w zgłębianiu tajników matematyki i astronomii.

Już w trakcie nauki będziesz wykorzystywał zdobytą wiedzę podczas warsztatów i zajęć praktycznych organizowanych przez Centrum Nauki Eksperyment, Uniwersytet Gdański, Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne, Park Naukowo Technologiczny oraz Politechnikę Gdańską.

W tej klasie będą realizowane trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • język polski,

 • język angielski,

 • język niemiecki lub historia (jeden do wyboru).

Absolwent tego profilu, w zależności od wybranych przedmiotów rozszerzonych będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach:

 • germanistyka,
 • socjologia,

 • podatki i doradztwo,

 • inżynieria środowiska,

 • ochrona środowiska,

 • ochrona zasobów przyrodniczych,

 • geologia,

 • geodezja i kartografia,

 • gospodarka przestrzenna,

 • informatyka,

 • matematyka,

 • pedagogika specjalna, opiekuńcza i wczesnoszkolna,

 • ekonomia,

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,

 • i inne.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.