PROFIL INFORMATYCZNY

Propozycja ta skierowana jest do osób ambitnych, które poszukują praktycznych zastosowań informatyki i matematyki w ekonomii. Daje możliwość rozwoju zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz poszukiwania szerokiej wiedzy o współczesnym świecie zarówno w aspekcie społeczno-politycznym jak i ekonomiczno-gospodarczym.

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie Cię do studiów na wybranej uczelni wzbogacamy program zajęć poprzez współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacją Zaawansowanych Technologii, Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, Obserwatoriu Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tej klasie będą realizowane trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka,

  • informatyka,

  • fizyka lub geografia (jeden do wyboru).

Absolwent tego profilu będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach:

  • informatyka,

  • elektrotechnika,

  • ekonomia,

  • logistyka,

  • zarządzanie,

  • gospodarka przestrzenna,

  • i inne.

Do nauki w tym oddziale zaprasza:

I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie.